Efter en del undersøgelse kan jeg konkludere at den medfødte integration for Speedtest.net ikke viser korrekt performance, men væsentlig lavere en Speedtest CLI, kørt fra en Splunk Forwarder:

Det hvide er splunk, det mørke er HA:

Om det er det faktum at Home Assistant kører i Docker på en Ubuntu ved jeg ikke.


Derfor er det lagt om til at køre "native" fra Ubuntus cron, og så blive samlet op i Home Assistant:

/etc/crontab
*/5 * * * * 	root	/home/bnp/homeassistant/speedtest/speedtest.py --json > /var/www/html/speedtest/speedtest.json


Json resultatet ligges unden den lokale Apaches html directory, og hentes ind i Home Assistant via disse sensorer og stats:

platform: rest
 name: SpeedTest Download
 resource: http://127.0.0.1/speedtest/speedtest.json
 method: GET
 value_template: '{{ value_json.download / 1048576 | round(0) }}'
 unit_of_measurement: Mbit/s
 scan_interval: 300

- platform: rest
 name: SpeedTest Upload
 resource: http://127.0.0.1/speedtest/speedtest.json
 method: GET
 value_template: '{{ value_json.upload / 1048576 | round(0) }}'
 unit_of_measurement: Mbit/s
 scan_interval: 300

- platform: rest
 name: SpeedTest Ping
 resource: http://127.0.0.1/speedtest/speedtest.json
 method: GET
 value_template: '{{ value_json.ping }}'
 unit_of_measurement: Mbit/s
 scan_interval: 300

- platform: statistics
 entity_id: sensor.speedtest_download
 name: 'SpeedTest Download Stats'

- platform: statistics
 entity_id: sensor.speedtest_upload
 name: 'SpeedTest Upload Stats'

- platform: statistics
 entity_id: sensor.speedtest_ping
 name: 'SpeedTest Ping Stats'


Resultatet er en mere korrekt Speedtest: