Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Der er et vist forbrugf af afkalker og rensetabeller, når det gælder afkalker, kan man købe uorginale noget billigere end Siemens egne.

Der er lys i den, men desværre dækker dette ikke vandtanken, så det kan være svært at se hvor meget vand der er i..

Reviews

Widget-forbinder
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=qSbUpS2T5Lo&t=1s

Widget-forbinder
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=jvtkVKmppiM