Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NavnOskar

Kælenavn

"Ozzie" eller "Olsen"

Fødested

Aalborg Sygehus


Født

Maj 2007

Livretter

Menneskemad, men den går ikke.

Hundekiks og gulerødder

Favoritlege

Gåtur (med Anette)

Profilerhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100012665588960

...