Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Herefter blev det legetid med en USB Ethernet adapter, driveren den var uden data eller navn, men lsusb kunne give mig:

Kodeblok
bnp@robin:~$ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 04f2:b52b Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 005: ID 13d3:3423 IMC Networks
Bus 002 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0b95:772a ASIX Electronics Corp. AX88772A Fast Ethernet
Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 059f:106f LaCie, Ltd
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
bnp@robin:~$

Så AX88772A driveren blev hentet og bygget.

Indsæt af USB:

...