Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denne er fortaget på min MacMini - kablet i min Eniig Icotera Router. Der samples hver 5 minut ved hjælp af https://github.com/sivel/speedtest-clisparrow laptop - Via Home Assistant

Se 24 Timers måling på Eniig Trafik måling (24 Timer)

...