Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Her er en simpel måde at batch uploade til Jira fra en CSV fil.

Der er plads til forbedringer (smile)


Den semikolon separerede fil - da semikolon er adskiller må denne selvfølgelig ikke optræde i felterne:

Kodeblok
titleCSV Fil
CMDB-11233;aaaaaaa
CMDB-11234;bbbbbbbb
CMDB-11260;cccccc
CMDB-11261;ddddddd
CMDB-11262;eeeeee
CMDB-11265;ffff
CMDB-11332;gggggg


Scriptet til Bash shell:

Kodeblok
#!/bin/bash

while IFS=';' read -r field1 field2; do
#    echo "Field1: $field1"
#    echo "Field2: $field2"

	rm /tmp/json.txt
	echo \{\"fields\":\{\"customfield_21422\": \"$field3\"\}\} > /tmp/json.txt

curl -k -D- -u "bnp@server.dk:****************" -X PUT --data @/tmp/json.txt -H "Content-Type: application/json" https://jira.netic.dk/rest/api/2/issue/$field1

field1=""

done < test.csv       


Som det ses bruges $field2 faktisk slet ikke.

Risikoen for fejl er lille, den største er at $field3 fejler og forbliver den samme, så alle Issues med Issuekey fra $field1 får denne værdi.

Man kan evt vælge at logge curl output - 204 er success.