Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Idag kom der en NetGear ReadyNAS NV+ forbi - med 3 x 2 TB diske - hvilket giver 3.6 TB fri plads, da min NetGear ReadyNAS Dou ReadyNAS Duo med 1 TB er fyldt 98%

Setup er pretty much det samme som til Duo'en, og den laver automatisk Raid-X over alle diske; nok der hvor QNap og Sonology er lidt mere advancerede.

Så er det bare at konfigurere og kopiere ...gaaab