Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Så er Atlassians JIRA 5 på banen - http://blogs.atlassian.com/2012/02/atlassian-goes-social-with-jira-5/

JEg Jeg har lidt testet den hurtigt, og min primære skuffelse er klart at den nye RTE (Rich Text Editor) fra Confluence 4 ikke er med, øv !