Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dette kan kun gøres fra den grafiske designer. I Designeren, klik på en status og opret en This can only be done from the Workflow Designer. In the Designer, click a status and create a transition:

Det primære trick er at The primary trick is that the "To status" er is "Itself".

Transitionen er nu fungerende på alle Steps.

Ønsker man at gemme den for et eller flere Steps, må man bruge The transition is no functioning on all statuses (steps).

If You need to hide the transition on one or more statuses (steps)- You need to use the Conditions: