Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Idag havde jeg strømmen af alt i 20 min for at forsøge at redde loftudtag i soveværelset og evt en kontakt i brygges. Det gjorde ingen forskel, de er stadig døde i App'en med 0% på alle 3 faser.


Lørdag 25-09-2021

Efter at have kontaktet ZenseHomes support for et par uder siden er et af de trælse MQTT problemer løst, og det ser ud til at boksen nu kun sender en command un på MQTT topic ved kontakt klik. Se også Bind ZenseHome og Home Assistent sammen med MQTT

Afsluttende tanker

Som altid glimrende ZenseHome support og fremmøde - her er de afsluttende tanker:

...