Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det kan man altså ikke leve med i længden....


Søndag 21-03-2021

Idag havde jeg strømmen af alt i 20 min for at forsøge at redde loftudtag i soveværelset og evt en kontakt i brygges. Det gjorde ingen forskel, de er stadig døde i App'en med 0% på alle 3 faser.

Afsluttende tanker

Som altid glimrende ZenseHome support og fremmøde - her er de afsluttende tanker:

...