Versioner sammenlignet

Nøgle

  • Linjen blev tilføjet.
  • Denne linje blev fjernet.
  • Formatering blev ændret.

Hide children
Hide labels
Hide metadata
Hide title text
Hide related content
Hide me footer
Hide comments

HTML
<style>
#rw_breadcrumb { display: none;}
.rw#rw_search_form { dislday: none;}
body {
-webkit-filter: grayscale(100%);}
</style>

Velkommen til 5S Kirken, Kære diciple


 

Mit navn er Pastor Nielsen, jeg vil prædike 5S filosofien til jer, men lad os alle bede først:

"Giv mig styrke til at rydde op hver dag og holde styr på mine ting
så det glæder mig som andre.
Led mig ikke i fristelse af det rod og den løsagtighed, djævelen
tilbyder mig for nemheds skyld"

Inkludér side
5S Filosofien
5S Filosofien