Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kolonne 2 er vigtig - er den 0 er det normal "ok" exit code, ellers er den gal...

Resultat (dagen efter):

Image Added