Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning

Hvis man kigger på hvad ZenseHome boksen sender ved tryk på afbrydere oplever jeg at selv det korteste tryk sender 2-3 beskeder ud på MQTT - hvilken jeg ikke mener bør være funktionsmæsssigt korrekt. Jeg har lavet en support sag hos ZenseHome.

UPDATE 25-09-2021 - Ovensstående ser nu ud til at være løst.

Det skal du bruge

Først skal man have en MQTT server kørende - det nemmeste er i Docker

...