Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I Home Assistent ser det sådan ud efter en "cleanup" med renaming og Area påsætning:

Lidt yderligere info:

Image Added Image Added

Automations

Man kan lave automations på 2 måder:

...