1.2.3 Art:
 
Angiver kønsbestemmelse; første tal er antal hanner, andet tal er antal hunner, 3 tal er ikke kønsbestemte:
 
1 Han
2 Hunner
3 Ikke kønsbestemte
 
Venomoid:
 
Betegnelse for en slange der har fået fjernet gift-tænder og/eller giftkirtler. Fjerner man kun tænderne vil disse vokse ud igen, så det er kun midlertidigt.
 
CB (Captive Breed):
 
Dyr født og opfostret i fangeskab
 
FB (Farm breed):
 
Farm Opdræt
 
FZ (Farm Zucht):
 
Farm Opdræt (tysk)

NZ/DNZ (Nach Zucht):
 
Samme som WF (tysk)
 
R (ranched):
 
Indsamlede æg
 
VF:
 
Vildfanget, samme som WC
 
WC (Wild Caught):
 
Dyr fanget i naturen.
 
Hygrometer:
 
Instrument til måling af luftfugtighed
 
CITES:
 
Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter er en international aftale som trådte i kraft 1. juli 1975

Se Hvad er CITES
 
Klorhexidin:
 
Middel ligesom brintoverilte til resning og desinficering af sår og bid
 
Morph (Morf på dansk):
 
Dyr med farvemutation, enten tilfældig eller fremavlet.
 
Furetandet:
 
Slanger med forstørrede gifttænder bagerst i munden. Disse tænder har ikke en giftkanal, men furede tænder som giften løber ned af; for at få giften ind i bytte er slangen så nød til at tygge den ind.
 
Glattandet:
 
En glattandet giftslanger har gifttænderne forrest i munden og disse har giftkanaler ligesom en kanyle til at sprøjte giften ind i offeret.