Download og udpak Atlassian CLI fra https://studio.plugins.atlassian.com/wiki/display/ACLI/Atlassian+Command+Line+Interface

Opsæt confluence.sh med username, password og url

Exporter fra Joomla's MySQL database

Det er meget vigtigt at begge exports bruger samme ORDER BY, for at matche rækker

Først exporteres alt body (introtext) til en fil (catid=7 er mine nyheder i Joomla) kaldet created_title.csv

select replace(replace(introtext,'\r','<br>'),'\n','') from joomla.jos_content where catid=7 order by created,id desc

Derefter oprettet dato og titel (created,title) til en fil kaldet introtext.csv

select created,title from joomla.jos_content where catid=7 order by created,id desc

Indholdet af de 2 filer skal nu ind i Confluence....

Importer i Confluence

Script 1 til oprettelse af Blog Posts:

Scriptet opretter 1 blog post for hver linie med titlen Nyhed X, hvor første er "Nyhed 0" og så fremdeles. I body feltet indsættes værdien af introtext fra filen, omkranset af html macroen.

IFS=$(echo -en "\n\b")
x=0
for text in `cat introtext.csv`
do
    text=$(echo "$text"|sed 's/\"\"/\"/g')

        #Transform text

        #Put a slash before image
        text=$(echo "$text"|sed 's/\images/\/images/g')

		#Remove old thumbs
		text=$(echo "$text"|sed 's/images\/thumbs/images/g')

        #Remove first quote
        text=$(echo "$text"| cut -c2-)

        #Remove last quote
        text=$(echo "$text"|sed -e 's/.$//g')

		#Correct Images

		text=$(echo "$text"|sed -e 's/_w//g')
		text=$(echo "$text"|sed -e 's/_JPG.jpg/.jpg/g')

		#Remove paragraph tags
		text=$(echo "$text"|sed -e 's/<p>//g')
		text=$(echo "$text"|sed -e 's/<\/p>//g')

        #Remove DIV tags
        text=$(echo "$text"|sed 's/<div class=[A-Za-z0-9]*>//g')
        text=$(echo "$text"|sed 's/<div>//g')
        text=$(echo "$text"|sed 's/<\/div>//g')

        #Replace img with wiki markup
        #text=$(echo "$text"|sed 's/\"image//image/g')
        #text=$(echo "$text"|sed 's/<src //image/g')

        echo $text
        x=$(( $x + 1 ))
        echo $x

        ./confluence.sh --action addNews --space "familieblog" --title "Nyhed $x" --content "{html}$text{html}"
done

Script 2 til Opdatering af content ved inject direkte i Confluence databasen:

Scriptet opdaterer titel og createdate + moddate direkte i Confluence MySQL Databasen, først findes x som id for den "Nyhed 0" der blev lavet i forrige script.

IFS=$(echo -en "\n\b")
x=2686981

for text in `cat created_title.csv`
do

	#Remove illegal chars in title

	text=$(echo "$text"|sed 's/\"//g')
	text=$(echo "$text"|sed "s/'/\\\'/g")
	text=$(echo "$text"|sed "s/\//-/g")
	text=$(echo "$text"|sed "s/?//g")
	text=$(echo "$text"|sed "s/@/(at)/g")

	cdate=$(echo $text | awk -F',' '{ print $1 }' )
	title=$(echo $text | awk -F',' '{ print $2 }' )

	sql="update CONTENT set title='$title',creationdate='$cdate',lastmoddate='$cdate' where contentid=$x"
	echo $sql
	echo "SET NAMES 'utf8';$sql" > /tmp/insert.sql

	mysql --user=cadmin --password=******* confluence < /tmp/insert.sql
	rm /tmp/insert.sql

	x=$(( $x + 1 ))

done