Velkommen til 5S Kirken, Kære diciple


 

Mit navn er Pastor Nielsen, jeg vil prædike 5S filosofien til jer, men lad os alle bede først:

"Giv mig styrke til at rydde op hver dag og holde styr på mine ting
så det glæder mig som andre.
Led mig ikke i fristelse af det rod og den løsagtighed, djævelen
tilbyder mig for nemheds skyld"

5S filosofien er en japansk baseret filosofi over 5 ord der på japansk begynder med 'S'. 5S filosofien fokuserer på en effektiv arbejdsplads og organisation med standardiserede procedurer. 5S simplificerer arbejdsscopet, reducerer spild og ikke-givende aktiviteter mens kvalitet og sikkerhed forbedres.Filosofien stammer fra et produktionsmiljø, men hvorfor ikke bruge den hjemme i huset(?) - Jeg prøver selv (mere eller mindre) at bruge disse simple regler i (alle) mine daglige gøremål.

Sortér (Seiri) Det første S fokuserer på at fjerne unødvendige dele fra arbejdspladsen. En effektiv visuel metode til at identificere disse unødvendige dele kaldes "red tagging (mærkning med rødt)". En rød mærkning placeres på alle dele der ikke er påkrævet for at udføre jobbet/opgaven. Disse dele flyttes til et centralt "lager". Mere brugte dele flytte til et organiseret lager tæt på arbejdsområdet mens helt unødvendige dele bortskaffes.
Ved at sortere skaffer man typisk et værdifuldt råderum.Systematisér (Seiton) er det andet af de 5 S'er og dette fokuserer på et effektive lager/opbevaringssystemer.Spørg dig selv:
Hvad behøver jeg for at lave opgaven/klare jobbet?
Hvor bør disse ting placeres?
Hvor mange af disse dele behøver jeg virkelig?
Tænk på hvor mange timer der hver dag er spildt med at lede efter papir, aviser, filer og andet materiale? Disse "dele" bør have en logisk placering hvor de kan findes.Systematisk rengøring og vedligeholdelse *(Seiso)  Når du har fået fjernet alt det unødvendige skrammel som har ligget i bunker på dit arbejdsområde, er næste skridt at rengøre arbejdsområdet grundigt.
Dagligt opfølgning på rengøringen/oprydningen er nødvendig for at holde denne forbedring.Standardisér (Seiketsu)  Når de første 3 S'er er gennemført, bør du koncentrere dig om at standardisere arbejdsmetoder og redskaber. Tænk på hvor firmaer som McDonalds, Pizza Hut, Blockbuster samt militæret ville være idag uden effektive standarder.Selvdiciplin (Shitsuke) Dette S er det sværeste at implementere og gennemføre. Det er menneskets natur at være "imod" ændringer i metoder og hverdagen, og mange store firmaer og organisationer har fundet sig selv i rodede senarios i forsøget på at implementere 5S. Menneskets tendens er at returnere til det komfortable status quo "som i gamle dage". "Selvdiciplin" fokuserer på at skabe en ny status quo af arbejdsområdet og standarder.