Efter aftale fremsendes hermed lidt omkring hændelseforløb for Fiber på Kærhavegårdvej 145:

 

Den 27-07-2017 er der besøg af BBN konsulent - deraftales placering af fiber - markøren sættes og der forsikres om at det normalt er problemfrit. Konsulenten tilspørges om man kan få info inden der arbejdes på grunden, hvilket afvises.

 

Den 02-08-2017 ca 15:40 kommer vi hjem til en ret opgravet flisegang (der er gravet 3 stedet) og kan se at vores fjernvarme har været ramt og er repareret. Der går to mænd der kører i samme øjeblik. Efterfølgende finder vi ca 10 liter vand på vores bryggesgulv.

Vaskemaskine og tørretumbler hives ud, men vi kan ikke konstatere hvor vandet faktisk er fra.

Postkassen undersøges for info om hvem vi kan kontakte - der er ingen

Vi ringer til BBN Kunde service, men opgiver efter at have ventet en del tid.

Vi bemærker at markøren er flyttet ca 1/2 meter til højre og ligger løst, jeg sætter den tilbage.

 

Den 03-08-2017 tager vi fat i de 2 grave arbejdere ved deres ankomst 06:40, men de taler hverken dansk eller engelsk ud over få fraser. Jeg beder dem om at få nogen/manager/boss til at kontakte os, hvilket ikke sker.

De forsætter deres arbejde.

Kl 09:15 ringer jeg til BBN Kunde service og har samtidigt skrevet til BBN på Facebook. Her kontaktes jeg af Stefano kl 09:53

Kl 10:12 hvor der stadig er ventemusik på BBN Kunde service (og man få jo ikke at vide hvilket nummer man er i køen) smider jeg på efter aftale med Stefano

Derefter kontakter jeg Aalborg Fjernvarme - Jess Larsen - 25204881 - der bekræfter at de laver reperationen af fjernvarmen.

Kl 10:38 kontaktes jeg telefonisk af Stefano og vi taler om sagen, jeg uddyber at jeg er utilfreds med den manglende kontakt, både indledende og ikke mindst under gravearbejdet og da vores fjernvarmerør blev ramt. Ingenting overhovedet!

Jeg fortæller at vi gerne ser en tekniker bore gennem soklen nu da vaskemaskine og tørretumbler er hevet ud - hvor vandet kom fra er stadig uvist.

Kl 16:30 er de 2 mænd væk, alle huller er fyldte, og 2 af de 3 er der lagt fliser på.

 

Den 04-08-2017 kl 07:30 - Fliselægningen forsætter ved de 2 mænd

Kl 08:30 Stefano informerer om at der kommer en og borer igennem idag mellem 12-16

Kl 12:00 er alle fliser lagt.

Kl 12:45 Ankommer en BBN tekniker og trækker fiberrører gennem væggen som aftalt, meget fint. Vi undrer os dog efterfølgende over at det orange kabel ikke trækkes igennem(?) Det virker uheldigt at man skal have endnu en samling lige uden for huset:

Den 12-08-2017 Kommer der et par rigtigt flinke mænd for at blæse fiber ind. De forstår slet ikke den splejsning som BBN teknikeren har gennemført den 04-12-2017, og fiberen kan ikke blæses igennem. Derfor graves der igen op ved husmuren og det viser sig at de bløde grå kabel er bukket lidt. Dette rettes ud og fiberen kan blæses igennem.

Men det er så 2 gang der er gravet op og i det hele taget er min fornemmelse af splejsning og det grå kabel dårlig.

 

Vores primære kritik punkter går hele vejen på kommunikation, kommunikation..

  • Hvorfor informerer man ikke om der kommer gravning, evt bare dagen eller 2 dage før
  • Hvorfor informerer man ikke om at der er gravet en stikledning over, enten mundtligt eller via bare en seddel i postkassen.
  • Hvorfor venter vi hver gang +1 time på kundesupport
  • Vi har en ret dårlig følelse af splejsningen og kvaliteten af det grå kabel, hvem bærer risikoen ved brud/fejl der?

 

Generelt vil jeg sige at de 2 mænd der arbejdede on-site gjorde et pænt stykke arbejde og fliserne ligger næsten ok, et par af dem er desværre lagt lidt lavt. Men de evner desværre hverken at kommunikere eller fostod ikke at jeg ønskede at blive kontaktet. Vi er iøvrigt aldrig blevet kontaktet af andre end Stefano, ingenting fra "graveafdelingen".

Og vi sætter pris på at det blev muligt at fører røret helt ind i huset, det mener jeg faktisk at mange ville have syntes om sker med det samme, vi forstår som nævnt dog ikke at de ikke er den orange del der skal ind i huset, flere naboer har vist selv trukket det ind.

Vandet i brygges kan kun være kommet fra den slange der går fra vores tørretumbler til afløb i teknikskab, den er enten sprunget af mens indskydning/reparation stod på, eller også har nogen været inde i huset og kigge/rode i teknikskabet, det regner vi dog ikke med. Så det er vist et utroligt sammenfald/uheld. Efter vi har sat den på plads og skubbet vaskesøjlen tilbage har der ikke været vand

 

 

  • No labels