Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Den 12-08-2017 Kommer der et par rigtigt flinke mænd for at blæse fiber ind. De forstår slet ikke den splejsning som Eniig BBN teknikeren har gennemført den 04-12-2017, og fiberen kan ikke blæses igennem. Derfor graves der igen op ved husmuren og det viser sig at de bløde grå kabel er bukket lidt. Dette rettes ud og fiberen kan blæses igennem.

...

  • Hvorfor informerer man ikke om der kommer gravning, evt bare dagen eller 2 dage før
  • Hvorfor informerer man ikke om at der er gravet en stikledning over, enten mundtligt eller via bare en seddel i postkassen.
  • Hvorfor venter vi hver gang +1 time på kundesupport
  • Vi har en ret dårlig følelse af splejsningen og kvaliteten af det grå kabel, hvem bærer risikoen ved brud/fejl der?

 

Generelt vil jeg sige at de 2 mænd der arbejdede on-site gjorde et pænt stykke arbejde og fliserne ligger næsten ok, et par af dem er desværre lagt lidt lavt. Men de evner desværre hverken at kommunikere eller fostod ikke at jeg ønskede at blive kontaktet. Vi er iøvrigt aldrig blevet kontaktet af andre end Stefano, ingenting fra "graveafdelingen".

...

Vandet i brygges kan kun være kommet fra den slange der går fra vores tørretumbler til afløb i teknikskab, den er enten sprunget af mens indskydning/reparation stod på, eller også har nogen været inde i huset og kigge/rode i teknikskabet, det regner vi dog ikke med. Så det er vist et utroligt sammenfald/uheld. Efter vi har sat den på plads og skubbet vaskesøjlen tilbage har der ikke været vand

Vi har en ret dårlig følelse af splejsningen og kvaliteten af det grå kabel, hvem bærer risikoen ved brud/fejl der?