Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
title2010 - Netic

Senior Konsulent 
IT Service Manager (ITIL) 
Udvikling og strukturering af dokumentation, processer (ITIL implementering) og arbejdsgange 
Ansvarlig for Support, Service Desk, IT-Revison m.v.
Konsulent på Microsoft og Linux
Specialist på Atlassian Produkter (JIRA og , Confluence, BitBucket)
24/7 Drift på Linux og Windows oven på VMware ESX Virtual Infrastructure 

...