Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det hele blendes, evt kan man knuse is-terninger med i blenderen.

Serveren Serveres i højt glas med sugerrørsugerør.